Het initiatief om de Stichting Mantelzorg Gaasterlân-Sleat op te richten komt voort uit de ervaringen die zijn opgedaan tijdens het jaarlijkse Dag van de Mantelzorg. Het bleek dat de gemiddelde leeftijd van de aanwezige mantelzorgers op deze dag vrij hoog was en dat " we de “jongere” Mantelzorgers moeilijk konden bereiken", aldus Anita de Groot.

Anita de Groot (een “jongere” mantelzorger), Dorothée Gassen (van de werkgroep "Dag van de Mantelzorg") en Noortje Wagter (consulente bij Cozorg), kwamen na diverse gesprekken tot de conclusie dat getracht moest worden om mantelzorgers van alle leeftijden te bereiken. Dit resulteerde in de oprichting van de Stichting Mantelzorg Gaasterlân-Sleat (zie boven). Samen met penningmeester Marjon de Jong vormen Anita de Groot (voorzitter) en Dorothée Gassen (secretaris) het bestuur van de nieuwe stichting.Botsy Stegenga- Klijnstra  heeft inmiddels het secretariaat over genomen. Ellen Hiemstra-de Jong onderhoudt de webkrant. Dorothée Gassen is inmiddels terug getreden als bestuurslid.