Mantelzorgers en hun wensen

Mantelzorgers worden jaarlijks benaderd met een uitnodiging voor de Dag van de Mantelzorg. De laatste jaren is gebleken dat jongere mantelzorgers zich niet aangesproken voelen in de opzet van de reguliere Dag van de mantelzorg. Zij hechten wel waarde aan de thema’s van deze dag: (h)erkenning van de mantelzorg en de persoonlijke aandacht die er tijdens Dag van de mantelzorg voor de mantelzorger zelf is.

Zo’n 10% van de bevolking is mantelzorger (SCP 2004). Zij verlenen, samen met vrijwilligers, 80% van de totale zorg die in Nederland aan ouderen, chronisch zieken en gehandicapten wordt verleend. Mantelzorgers in de leeftijd tussen 35-70 jaar maken een groot deel uit van deze groep. Vooral deze mantelzorgers zeggen behoefte te hebben aan ontspanning. Zij willen elkaar ontmoeten, maar elkaar ook informeren over die punten die voor hen van belang zijn: kennis over de zorg, financiële regelingen en wetgeving, voorzieningen, wonen en informatie over aandoeningen en ziektebeelden.

De Stichting Mantelzorg Gaasterlân-Sleat

Op 29 april 2006 is in Balk de Stichting Mantelzorg Gaasterlân-Sleat opgericht. Doel van de Stichting Mantelzorg GS is de oprichting en organisatie van het Mantelzorgcafé, een webkrant voor mantelzorgers en het organiseren van de jaarlijkse Dag van de Mantelzorg.

Ruimte voor ontmoeting

Veel mantelzorgers verkeren in een sociaal isolement en hebben weinig of geen contact met andere mantelzorgers. Een ontmoetingmogelijkheid voor en door mantelzorgers, los van de thuissituatie en de zorg, kan een rustpunt voor hen betekenen. Een plek waar ruimte is voor uitwisseling en contact stelt mantelzorgers bovendien in staat om die mogelijkheden te vinden die het hen makkelijker maakt zorg te blijven geven.

Het Mantelzorgcafé is bedoeld voor jongere mantelzorgers (vanaf ongeveer 25 jaar) uit de gemeente Gaasterlân-Sleat. Het café maakt gebruik van een ruimte waar mantelzorgers een computer tot hun beschikking hebben om informatie die voor hen van belang is te kunnen vinden. Want mantelzorgers hebben veel vragen: Waar kan ik de zorg vinden die ik nodig heb? Is er een patiëntenvereniging waar ik terecht kan? Kom ik ook in aanmerking voor deze regeling? Wat zijn de voorwaarden en waar vind ik die?
In het café kan men samen zijn en kennis delen, contact hebben met mensen die in dezelfde situatie verkeren of eens een lezing organiseren over thema’s waar men behoefte aan heeft.
Het café wil toegankelijk en zonder drempels zijn, voor mantelzorgers uit Balk of de directe omgeving. De ontmoeting zal eens per maand plaatsvinden op een tijdstip dat mantelzorgers past. Om te weten wanneer en waar het mantelzorgcafé de deuren opent, let op de advertentie in de Balkster Courant of kijk in de webkrant.

Voor mantelzorgers die niet naar het mantelzorgcafé kunnen komen is de webkrant in het leven geroepen. Deze biedt mantelzorgers de mogelijkheid om vanuit huis met andere mantelzorgers in contact te komen en informatie uit te wisselen.

 

Het internetadres luidt:
www.mantelzorggaasterlansleat.nl

Wie vragen heeft over de webkrant of mantelzorgcafé, kan terecht bij de bestuursleden van de stichting:

Anita de Groot, voorzitter
Email: mantelzorg-adegroot@wanadoo.nl

Dorothee Gassen, secretaris,
Email: mantelzorg-gassen@hetnet.nl