De webkrant: nieuws en informatie gemaakt voor en door mantelzorgers

Waarom een webkrant?
De mantelzorg-webkrant is bedoeld voor alle mantelzorgers. Men wil met de webkrant mantelzorgers bereiken voor wie het niet zo makkelijk is om de deur uit te gaan, maar die wel toegang hebben tot internet.

Wat wil een webkrant zijn?
De webkrant is een digitale ontmoetingsplek waar mensen met dezelfde interesse en belangen met elkaar in contact kunnen komen. Het bijzondere van de webkrant is dat inhoud en beheer ervan door mantelzorgers en gebruikers zelf wordt bepaald. Op de webkrant kan men terecht voor nieuws, tips en informatie die voor mantelzorgers interessant is.

Wie kan een webkrant starten?
Wie dat wil kan zelf een webkrant starten ook op de eigen computer thuis. Mantelzorgers wordt daarmee een manier geboden om kennis op te doen en ervaringen uit te wisselen.

Het is dus een product van de mantelzorger, voor de mantelzorger. Univé stelt de techniek en de benodigde ondersteuning beschikbaar maar bepaalt verder niets!

De webkrant in Gaasterlân-Sleat
Via de website www.mantelzorggaasterlansleat.nl kunt u de eigen webkrant die door mantelzorgers in de gemeente Gaasterlân-Sleat is gemaakt bekijken.

De webkrant Gaasterlân-Sleat bevat verschillende rubrieken waarin men kan zoeken naar bijvoorbeeld financiële informatie, de Uitvindersbank, het loket Delphion, de Dag van de mantelzorg, interessante boeken, etc.

Wilt u in uw gemeente een eigen webkrant starten?
Neemt u dan contact op met Niet voor mezelf alleen.
Website: www.nietvoormezelfalleen.nl via de knop "meedoen en ook een site beginnen?" kunt u zich aanmelden bij dit initiatief.