Focus op familie

Volgens de onderzoekster dienen relaties het uitgangspunt te zijn van de mantelzorgondersteuning. "Mantelzorgsteunpunten steunen mantelzorgers met respijtzorg, financiele beloningen, lotgenotencontacten of uitjes. Maar op de lange termijn lossen deze initiatieven de problemen van de mantelzorger niet op. De ondersteuning is te veel gericht op de individu en te weinig op het hele gezin.

Methodiek

Om die reden ontwikkelde Beneken genaamd Kolmer de "Methode Familiezorg". Hierbij worden zorgvragers en mantelzorgers gezamenlijk ondersteund. In de huidige ondersteuningsmethode heeft ieder gezinslid zijn of haar persoonlijke hulpverlener. Binnen de nieuwe situatie zoals de promovenda die beschrijft, hebben de gezinsleden gezamenlijk één ondersteuner.

Effectieve zorg

De onderzoekster noemt als voorbeeld een gezin waarin twee dochters van 15 en 17 jaar en hun vader zorg dragen voor hun ernstig zieke moeder. "De moeder krijgt hulp van een thuiszorgmedewerker, de vader wordt begeleid door een psycholoog, de oudste dochter krijgt hulp van een mantelzorgconsulent en de jongste dochter voert gesprekken met een medewerker van jeugdzorg". In de Methode Familiezorg wordt ervoor gekozen om het gezin te begeleiden door één hulpverlener, bijvoorbeeld de mantelzorgconsulent, die voorkomt dat het gezin uit elkaar valt en hen gezamenlijk helpt met de ziekte van moeder om te gaan.

Dat werkt volgens de promovenda niet alleen kostenbesparend, maar ook effectiever. "Kijk wat de wensen zijn van ieder gezinslid en wie wat kan doen. Pas de zorg daar op aan. Het gaat erom dat de familie met elkaar praat en zo verder kan.

Competenties

Moet een mantelzorgondersteuner dan niet veel in huis hebben? "Dat valt wel mee" zegt de onderzoekster. "Of de ondersteuning wordt gedaan door een maatschappelijk werker, ouderenconsulent, ggz-hulpverlener, thuiszorgmedewerker, sociaal pedagogisch hulpverlener of MEE-consulent, het draait allemaal om luisteren, moeilijke zorgsituaties bespreekbaar maken en structureren".

Hulpverleners in de zorg- en welzijnssector zijn er oorspronkelijk op getraind om te handelen in familiebanden en te kijken naar de mogelijkheden. Op deze manier wordt niet alleen naar de zorgvrager gekeken, maar ook naar de mantelzorgers.

Resultaat

Voor haar proefschrift deed Beneken genaamd Kolmer onderzoek onder 240 mantelzorgers. De "Methode Familiezorg" wordt op verschillende plaatsen in het land met succes toegepast. Het voorkomt stress,  overbelasting en problemen tussen zorgvragers en mantelzorgers.

Het proefschrift onder de titel "De kunst van het ontmoeten: onderzoek, scholing en praktijk in de familiezorg". De onderzoekster is november 2007 gepromoveerd aan de Universiteit van Tilburg.

Onderzoekster Deirdre Beneken genaamd Kolmer schrijft in haar proefschrift dat mantelzorgers en zorgvragers niet afzonderlijk van elkaar ondersteund moeten worden, maar gezamenlijk.