Een gehandicapt kind heeft vaak extra zorg nodig. Als uw kind thuiswoont kunt u vanwege die extra zorg in aanmerking komen voor de Tegemoetkoming Onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen (TOG). De SVB regelt voor u de TOG.

TOG