Wat is kortdurend zorgverlof?
Een ziek kind, zieke partner of ouder heeft soms (extra) verzorging nodig. U hoeft daar niet altijd een vrije dag voor op te nemen. Op grond van de Wet arbeid en zorg hebt u namelijk recht op (deels) betaald kortdurend zorgverlof voor deze personen. Voorwaarde is dat de zorg echt nodig is en dat u de aangewezen persoon bent om de zieke te verzorgen, en niet bijvoorbeeld uw partner. Uw werkgever mag u vragen om aan te tonen dat het verlof noodzakelijk is. Hij kan zorgverlof alleen weigeren als dit ernstige problemen zou opleveren voor de organisatie.