Dit jaar hadden we onze traditionele mantelzorgdag een uitje gepland naar de Aldfaers Erf museum in Allingawier.

Om 10 uur werden we met de bus richting het museum dorp gebracht. We werden hartelijk ontvangen met koffie en gebak in de museumboerderij de Izeren Ko. We leerden over de Uleborden.

Voor de lunch was er gelegenheid om het dorp te bezichtigen; In de bakkerij werden drabbelkoeken gebakken en geproefd. De smederij, stropers hut, het brandweerhuis, Age’s hûske werden bekeken. In de woord & beeldkerk werd een audiovisuele voorstelling genaamd “de achtste dag” vertoond. Vervolgens werd er een heerlijke lunch geserveerd.

In de middag gingen we richting Exmorra, hiervondenwe eengrutterswinkeluit 1885. Achterin dit historischepandwas vroegereendorpsschoolgevestigd.
De kruidenierwas dusnietalleengrutter, maar tegelijkertijdschoolmeesteren slijter. Het antiekedrankorgelin de gang van het gebouwis hiervaneenstillegetuige. De huiskamersnaasten achter de winkelzijnin oudestijlingericht. Helemaal achterin het pandwas nogeenschoenmakerswerkplaats.

Na afloopwerdde plaatselijkeglasblazer door menigeenvereerdmet eenbezoekje. Om half vier vertrokken we weer richting Gaasterland. Alle aanwezige mantelzorgers kregen een roos en tas met inhoud. Iedereen ging moe maar voldaan naar huis.