Publicatiedatum: 25 november 2011

Minister Piet Hein Donner (Binnenlandse Zaken) heeft donderdag 24 november jl. besloten om wonen voor mantelzorgers te vereenvoudigen. De Kamer had erop aangedrongen de bouw van deze zogeheten mantelzorgwoningen gemakkelijker te maken. Mezzo is zeer blij dat de genomen maatregelen volledig in lijn zijn met de actiepunten van Mezzo.

  • Mensen die bij hun eigen huis een nieuw onderkomen willen bouwen voor een familielid of vriend die dagelijks zorg nodig heeft, krijgen met minder papierwerk te maken
  • Soms is een vergunning niet meer nodig (met name bij woningen die voldoen aan een aantal standaardeisen)
  • Als er nog een vergunning nodig is, kan de aanvrager die binnen 8 weken krijgen. Nu is dat nog een half jaar
  • Een tijdelijke mantelzorgwoning hoeft niet aan alle bouweisen te voldoen, maar mag maar 5 jaar blijven staan. Donner wil dit verruimen naar 10 jaar in het geval er toch een vergunning nodig is