Stand-by: even vrijaf voor de mantelzorger

Veel mensen zorgen voor hun zieke of gehandicapte partner, ouder, kind, vriend of buur. Die vaste verzorger noemen we de mantelzorger. De zorg die u als mantelzorger geeft kan steeds meer tijd en energie gaan vragen. Een middagje winkelen, deelnemen aan een cursus, sporten of op bezoek gaan zijn voorbeelden van activiteiten die er dan vaak bij in schieten.

Regelmatige ontspanning is echter wel belangrijk voor de mantelzorger. Hierdoor kunt u de zorg in de thuissituatie vaak beter volhouden.Een vrijwilliger van Stand-by kan uw taken overnemen, de zogenaamde vervangende mantelzorg.

Stand-by: goed gezelschap voor de verzorgde

Veel kinderen, volwassenen of ouderen die ziek of gehandicapt zijn en in de thuissituatie worden verzorgd, kunnen niet alleen gelaten worden.

Dit kan het geval zijn wanneer iemand
- bedlegerig, langdurig ziek of dementerend is,
- een verstandelijke of lichamelijke handicap heeft,
- een gedragsstoornis zoals ADHD of PDD-Nos heeft.
Wanneer de mantelzorger er eens tussenuit wil kan Stand-by uitkomst bieden. Door het bieden van vervangende mantelzorg kunt u als verzorgde langer in de thuissituatie blijven doordat de mantelzorger de zorg beter volhoudt. Bovendien blijkt dat verzorgden het al snel op prijs stellen dat er zo nu en dan iemand anders dan de mantelzorger aanwezig is: een vrijwilliger zorgt voor nieuwe impulsen en wordt een vertrouwd gezicht.