Oudere partnermantelzorgers in Friesland hebben behoefte aan praktische en huishoudelijke hulp. Dit blijkt uit een onderzoek van het Fries Sociaal Planbureau en studenten van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL).

Kijk ook eens op:

http://hetbegintindebuurt.nl/nieuws/552-2/