Zoals u inmiddels zult weten, heeft de gemeente De Fryske Marren na een aanbestedingsprocedure besloten het welzijnswerk in de gemeente De Fryske Marren niet aan Miks welzijn te gunnen.

Sociaal Werk De Kear (onderdeel van de Tintengroep) is de partij geworden die vanaf volgende week 2 september het welzijnswerk op gaat pakken.

Het sluiten van Miks welzijn betekend ook een einde aan de samenwerking met Timpaan welzijn én het einde van Punt Twa.

Punt Twa wil iedereen enorm bedanken voor de fijne samenwerking en is dankbaar voor al het moois dat we met elkaar hebben mogen bereiken. Punt Twa wenst iedereen alle goeds toe en ga vooral door met het waardevolle werk dat jullie doen. Bedankt!

Vanaf volgende week kunt u terecht bij Sociaal Werk De Kear voor o.a. uw vrijwilligersvacatures en vragen over vrijwilligerswerk. Ook Regelhulp (hulp bij sociaal juridische vragen en papierwerk) zal aangeboden door Sociaal Werk De Kear.
U kunt hen via het volgende emailadres bereiken: info@sociaalwerkdekear.nl

Locaties Sociaal Werk De Kear:
Balk: vanaf 4 september 2019, elke woensdagochtend van 9.00-12.00 uur, Bogermanstraat 7, Balk
Joure: vanaf 12 september 2019, inloopspreekuur op de hoofdlocatie van De Kear, Midstraat 66, Joure
Lemmer: per oktober 2019 werklocatie van De Kear in Lemmer, Lijnbaan 8 Lemmer


Punt Twa - Timpaan Welzijn en Miks welzijn