Doelstelling.
Informeren d.m.v themabijeenkomsten op dinsdagavond 1x per 2 maand, er worden ; actuele thema’s besproken, ervaringen uitwisselend van mantelzorgers/ zorgvragers/ familieleden en andere belangstellenden. Contact tussen lotgenoten zodat ze elkaar kunnen ondersteunen en kunnen leren van elkaar, dat is onze missie.’

Aanleiding voor Project Halte 8 is het Mantelzorgcafé in de regio Skarsterlân’. In november 2015 is besloten het bestaande Mantelzorgcafé, georganiseerd door Punt Twa, te verbreden door meerdere organisaties erbij te betrekken. En acht organisaties waren al snel gemotiveerd voor een gezamenlijke aanpak . Dit bestaande plan wordt gedeeld met andere regio’s in De Fryske Marren, en de regio Gaasterlân-Sleat heeft dit ook opgepakt.

Met recht kun je zeggen dat de samenwerking tussen de genoemde 8 partijen uniek is. ‘Daarom is Halte 8 voor mij nu al geslaagd’, zegt Anita van St. Mantelzorg lachend. ‘Het had alleen al jaren eerder gemoeten, maar dat maakt niet uit. We doen dit nu met z’n allen, zitten helemaal op een lijn en het is geweldig om zoveel verbondenheid te voelen. Niet voor niets kozen we de 8 uit, want naast het aantal deelnemende partijen staat de 8 ook symbolisch voor verbondenheid.’ Die verbondenheid kunnen de bezoekers voelen op de avonden, als om half 8 ’s avonds de deuren van ’t Haske (er wordt gezocht naar vervangende plek indien noodzakelijk.) wagenwijd openstaan. Het is de bedoeling dat we zo’n 5 keer per jaar een bijeenkomst organiseren.
Sprekers over een bepaald thema, muziek maken, discussiëren en ervaringen uitwisselen, er is van alles mogelijk. Het hangt mede af van de respons en ideeën die bezoekers zelf aandragen. Voor ons is het ook ieder keer weer afwachten.
U komt toch ook eens langs?
Halte 8 wordt 2 maandelijks aangeboden door ; Aanzet, Buurtzorg Gaasterland, Hof en Hiem, Mantelzorg Gaasterlân-Sleat, Miks Welzijn, Patyna, , Punt Twa, Thuiszorg Zuidwest Friesland, Tinz.